Yoga på arbetet och friskvårdsavtal med Östersunds kommun.